Omfattas min region?

Sammanhållningspolitiken omfattar alla regioner i EU. Merparten av pengarna går dock till dem som behöver dem mest, dvs. de regioner vars BNP per capita är lägre än 75 % av EU-genomsnittet.

Ytterligare verktyg

 

Hur definieras regionerna? För sammanhållningspolitiken använder man EU:s NUTS-system, där varje land delas in i statistiska enheter i tre nivåer (NUTS-regioner) efter befolkningsstorlek.

Allmänna befolkningskriterier för NUTS-nivåerna:

Nivå Minimum Maximum
NUTS-nivå 1: 3 miljoner 7 miljoner.
NUTS-nivå 2: 800 000 3 miljoner
NUTS-nivå 3: 150 000 800 000

Sammanhållningspolitiken stödberättigande 2014-2020

Förordningen i fulltext på EUR-Lex - Stödberättigade områden


Eligibility 2014-2020

Karta : Strukturfonderna 2014-2020 (ERUF - ESF) stödberättigande pdf


Eligibility 2014-2020

Karta : Sammanhållningsfonden n stödberättigande 2014-2020 pdf