Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ytterligare verktyg

 

Nyheter

  Nu kan du ladda ner vårnumret av Panorama, där du kan läsa om allt från stadsfrågor till kultur och industriell omställning.

  Vi har en exklusiv intervju med kommissionär Corina Creţu, där vi tittar tillbaka på de senaste fyra åren och vad sammanhållningspolitiken har uppnått under den tiden. I det här numret ligger vårt regionala fokus på nordvästra Rumänien, med ett urval av projekt och kommentarer från Emil Boc, borgmästare i Cluj-Napoca, och Marcel Ioan Boloş, chef för den regionala utvecklingsbyrån. Vi undersöker också resultaten från en nyligen utkommen rapport från Urbact om hur stadsmyndigheterna kan bidra till att uppnå jämställdhet inom olika områden, och tar reda på hur initiativet Clean Energy for EU Islands hjälper öar att generera egen hållbar energi.

  Avsnittet ”Med dina egna ord” innehåller reflektioner från Tjeckien och regionen Kujavien-Pommern i Polen, och vi får även berättelser från unga människor om deras erfarenheter i mediaprogrammet Youth4Regions. Vi tar också en fascinerande titt på hur fördelarna med sammanhållningspolitiken lyfts fram i ett vanligt nationellt tv-program i Estland.

  Vi tar reda på hur Interreg-program har inspirerat Sydkorea i deras ansträngningar att samarbeta med grannländerna, och analyserar spridningen av populism och EU-skepticism. Våra regelbundna avsnitt om finansiella instrument och resultat från portalen för öppna data är också med. Projektavdelningen besöker Polen, Italien och Nederländerna.

  Panorama 68: North-West Romania going in the right direction

  Nu kan du ladda ner vinternumret av Panorama, där du kan läsa om allt från stadsfrågor till kulturell och industriell övergång.

  Vi börjar med en rapport från det österrikiska ordförandeskapet om hur deras team har förberett rådets förhandlingar om lagstiftningspaketet 2021–2027.  Vår intervju den här gången är ett gemensamt samtal med ministerpresident Malu Dreyer och finansminister Volker Wissing från Rheinland-Pfalz. Vi undersöker också vad EU-medel har gjort för Europaåret för kulturarv och hur de hjälper regioner som genomgår industriell övergång, och så sammanfattar vi några av de projekt som får stöd genom programmet för innovativa åtgärder i städerna.

  I avsnittet ”Med dina egna ord” i det här numret finns bidrag från Castilla-La-Mancha, Finland och södra Polen, och det innehåller även tankar från ungdomar om deras erfarenheter av volontärprogrammet Interreg Volunteer Youth och medieprogrammet Youth4Regions.

  Vi pratar med årets RegioStars-vinnare, tar en titt tillbaka på några bilder från årets europeiska veckan för regioner och städer samt presenterar några höjdpunkter från Eurostats regionala årsbok 2018 som nyligen kom ut. I projektdelen besöker vi Polen, Danmark, Slovakien, Italien och Grekland.

  Trevlig läsning!

  Panorama 67: Success stories across our regions and borders

   

  Nu kan du ladda ner höstnumret av Panorama, där du kan läsa om allt från stadsfrågor till internationellt samarbete och energipolitik.

  I det här numret sätter vi fokus på Litauen. Vi intervjuar den litauiske finansministern Vilius Šapoka, som förklarar hur landet har använt EU-medel för att förbättra sin konkurrenskraft och produktivitet genom att investera i företagsutveckling, och vi tar en närmare titt på fem av dessa nya projekt. Temat för ”Fångat på bild” är finansierade projekt i den tyska regionen Rheinland-Pfalz.

  Vi undersöker hur sammanhållningspolitiken främjar hållbar energi och ett koldioxidsnålt samhälle, berättar om våra strategiska partnerskap med städer runtom i världen genom programmet för internationellt samarbete mellan städer, och presenterar resultaten från en nyligen utkommen rapport om att bedriva näringsverksamhet i Kroatien, Tjeckien, Portugal och Slovakien.

  Dessutom avslöjar vi vem som vunnit årets foto- och bloggtävlingar på temat EUinmyRegion. Slutligen tar vi en titt tillbaka på det nyligen avslutade Road Trip-projektet och träffar alla de åtta unga deltagarna i Berlin, slutdestinationen för deras äventyr. I projektdelen besöker vi Gibraltar, Rumänien och Tyskland.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

Fler nyheter

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people