#EUinmyregion 2019 - Vykort

Ytterligare verktyg

 

Skicka ett foto av ditt projekt, få vykort gratis

Skicka det med en kort beskrivning (max 30 ord, däribland projektets budget och hur mycket EU finansierar med) till info@euinmyregion.eu (Ämne: ”EUinmyRegion postcards”) så har du chans att få 300 gratis vykort för din egen kommunikationsverksamhet.
Fotona kommer att väljas utifrån estetiska överväganden, lämplighet, kreativitet, hur mycket de tilltalar publiken och allmänna konstnärliga intryck. 
Alla mottagna foton blir inte tryckta.
En deltagare/projekt/förvaltande myndighet kan skicka flera foton från samma projekt (max 5); men endast ett per projekt blir utvalt.
Alla typer av EU-finansierade projekt kan delta (Eruf, ESF, Interreg, Life)