Ytterligare verktyg

 
#EUinmyregion är en informationskampanj, gemensam för EU, som syftar till att göra EU-finansierade projekt mer synliga i hela Europa. Med hjälp av informationsverktyg och stöd uppmanas förvaltningsmyndigheter och stödmottagare i projekt att visa allmänheten hur EU investeringar används och gör nytta i samhället.

Under 2020 hoppas vi att våra partner vill skicka in foton till vykortstävlingen, delta i vår berättelsetävling och sprida den roliga frågesporten om EU:s regioner. Till hösten hoppas vi att projekten vill anordna öppet hus-dagar för allmänheten. Marknadsför gärna era evenemang på vår karta och använd vår verktygslåda för ert kommunikationsarbete.
 

 

 

VERKTYGSLÅDA FÖR KOMMUNIKATION

DOWNLOAD