Inforegio-Newsroom

Ytterligare verktyg

 
 • En långsiktig vision för landsbygdsområden: starka, resilienta och livskraftiga landsbygdsområden med god konnektivitet

  30/06/2021

  EU-kommissionen lägger i dag fram en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden, där man identifierar utmaningar och problem och lyfter fram några av de mest lovande möjligheterna för dessa områden. Visionen bygger på framtidsstudier och omfattande samråd med allmänheten och andra aktörer på landsbygden. Den omfattar förslag till en landsbygdspakt och en handlingsplan för landsbygden, med målet att göra våra landsbygdsområden starka, resilienta och livskraftiga och se till att de har god konnektivitet.

  Kommissionen välkomnar antagandet av lagstiftningspaketet på 373 miljarder euro för sammanhållningspolitiken 2021–2027

  25/06/2021

  Europeiska kommissionen välkomnar Europaparlamentets antagande av de politiska överenskommelserna om lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken 2021–2027, uppgående till 373 miljarder euro, och de båda medlagstiftarnas undertecknande av paketet. Detta markerar det slutliga steget i lagstiftningsförfarandet och innebär att sammanhållningslagstiftningen kan träda i kraft den 1 juli.

  b-lösningar på gränsöverskridande hinder

  09/02/2021

  Sedan 2017 har Europeiska gränsregionförbundet, ett paneuropeiskt nätverk av gräns- och gränsregioner, skött initiativet b-solutions. Syftet är att göra det möjligt för offentliga organ och gränsöverskridande strukturer att systematiskt ta itu med rättsliga och administrativa gränshinder och få tillgång till specialiserat tekniskt stöd för att hitta lösningar.

  Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelsen om React-EU

  18/11/2020

  I dag välkomnar kommissionen den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och EU:s medlemsländer i rådet om paketet om återhämtningsstöd för sammanhållning och till Europas regioner (React-EU). Detta är den första sammanhållningspolitiska fråga vars trepartsförhandlingar har avslutats i avvaktan på ett slutligt godkännande av lagtexterna av Europaparlamentet och rådet. – Jag väl

  Panorama 74: Finansiering till små och medelstora företag i den gröna och digitala omställningen, efter covid-19

  18/11/2020

  Vi genomgår just nu omtumlande tider på stormiga hav, då vi får möta en hälsomässig, social och ekonomisk kris av aldrig skådat slag. Små och medelstora företag har drabbats hårt. Tillsammans med medlemsstaterna har Europeiska kommissionen svarat på dessa framväxande behov på ett mycket flexibelt sätt, genom att anta EU-lagstiftning och göra det lättare för europeiska företag att få fina

  EU:s sammanhållningspolitik: Kommissionen meddelar vilka som vunnit Regiostars 2020

  14/10/2020

  Europeiska kommissionen meddelade i dag vilka som tilldelats årets Regiostars-utmärkelser för de bästa sammanhållningspolitiska projekten i hela EU. Prisutdelningen ägde rum i samband med den 18:e omgången av Europeiska veckan för regioner och städer och var för första gången någonsin helt digital. Sex EU-kommissionärer ledde ceremonin på distans: Elisa Ferreira (sammanhå

  Resultattavla för coronaviruset – Sammanhållningspolitiska insatser mot covid-19-krisen

  12/10/2020

  I dag tillkännager kommissionen de första preliminära resultaten av investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus. Från krisens början och tack vare den flexibilitet som införts i sammanhållningspolitiken, har EU genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden mobiliserat investeringar på

  Panorama 73: Emilia-Romagna i fråga för en smartare framtid

  06/07/2020

  Sommarutgåvan av tidningen Panorama är nu tillgänglig att ladda ner, med en huvudartikel om EU:s svar på covid-19-krisen. Vi undersöker Coronavirus Investment Initiative Plus, samt andra finansiella instrument, och profilerar projekt som hanterar frågorna på marken. Data Point visar på ett mer generellt sätt hur sammanhållningspolitiken hjälper regioner att investera i hälso- och sjukvård. Den här gången fokuserar

 • Föregående sida
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Nästa sida