Panorama 74: Finansiering till små och medelstora företag i den gröna och digitala omställningen, efter covid-19

Ytterligare verktyg

 
18/11/2020

Vi genomgår just nu omtumlande tider på stormiga hav, då vi får möta en hälsomässig, social och ekonomisk kris av aldrig skådat slag. Små och medelstora företag har drabbats hårt. Tillsammans med medlemsstaterna har Europeiska kommissionen svarat på dessa framväxande behov på ett mycket flexibelt sätt, genom att anta EU-lagstiftning och göra det lättare för europeiska företag att få finansiellt stöd och hålla sig vid liv.  

För att kunna åstadkomma en återhämtning och en stark och inkluderande ekonomi är det tydligt att vi snabbt behöver återstarta den ekonomiska tillväxten. Det är också uppenbart att vi måste bli ett starkare, mer motståndskraftigt och inkluderande samhälle. Utmaningen är att utforma specialanpassat finansiellt och praktiskt stöd för den ekonomiska tillväxten, grundat på de dubbla målen om en både grön och digital omställning för att återuppbygga konvergensen runtom i alla EU-länder.

Målet är att investera i företag så att de får hjälp att växa och att skapa gemensamt värde. EU:s fonder syftar till att hjälpa företag att engagera sig i nyskapande lösningar på sociala utmaningar som också sammanfaller med välstånds- och affärsmål.

En del företag har utforskat gränsen mellan syfte och vinst, för att göra det rätta och samtidigt bygga upp en affärsplan för att få det att hända. Både offentliga och privata företag kan både tjäna ett socialt syfte och få maximal vinst samtidigt. Affärsbeslut får inverkan på både arbetstagare, kunder, leverantörer, samhället och miljön. Företagen måste spela en aktiv roll i den gröna och digitala omställningen.

Ambition och innovation

I den kris vi har just nu är entreprenörerna i ännu större behov av trygghet och finansiellt och praktiskt stöd. Den nuvarande situationen ger oss också möjlighet att tänka om när det gäller hur företag arbetar. Målet med EU-finansieringen är att ge entreprenörer motivation och stöd till att genomföra mer ambitiösa förändringar och innovativa affärsmodeller som maximerar vinsten och skapar gemensamt värde. Vad är då det bästa verktyget för att åstadkomma detta – lån eller bidrag? 

Å ena sidan är finansiella instrument som lån, garantier och eget kapital en möjlighet till både offentligt och privat samarbete, som banar vägen mot att omvandla privat kapital till slagkraftiga investeringar. De finansiella kraven är höga och statsskulderna har redan blivit rekordhöga genom hanteringen av covid-19-krisen. De offentliga pengarna kanske inte räcker. EU-fondernas finansiella instrument kan ge upphov till privata investeringar genom att risken delas med investerarna i syfte att förbättra finansieringen för entreprenörerna. 

Å andra sidan har de små och medelstora företagen drabbats hårdare. EU-bidrag kan ge det stöd som behövs för att återuppbygga och genomföra nya affärsmodeller i dessa osäkra tider. 

Att kombinera dessa ”hjälpande händer” kan skapa en ny möjlighet. Genom en kombination av finansiella instrument och bidrag kan man få ut de fördelar som finns med de båda utdelningsverktygen, vilket kan innebära en mycket ändamålsenlig finansieringsmekanism för den gröna och digitala omställningen.

Att leverera ekonomisk tillväxt

Entreprenörerna kan också behöva det här praktiska stödet när de anpassar sina affärsmodeller till att ”göra bra ifrån sig genom att göra gott”. Rådgivande, assisterande och kapacitetsuppbyggande roller är viktiga beståndsdelar i lyckade finansiella instrument, för att finansieringen ska bli ännu mer effektiv och ändamålsenlig.    

I kombination med bidrag kan dessa finansiella instrument ge specialanpassat finansiellt och praktiskt stöd för återhämtning och tillväxt, byggt på de dubbla målen med en grön och digital omställning. Målmedvetna företag kommer att bidra väsentligt till en ekonomi som fungerar för människorna och levererar arbetstillfällen, tillväxt och investeringar.

Genom att skaffa oss en ny bild av hur företag arbetar kan vi hjälpa till att lösa de stora problemen i vår tid. Vi har kapaciteten, tekniken och resurserna för att bygga upp ett starkt och motståndskraftigt samhälle – och därmed också skapa ekonomisk tillväxt.

Katerina Fortun, politisk analytiker, GD Regional- och stadspolitik

Panorama 74: Latvia building bridges to strengthen regional growth

Nyheter