Resultattavla för coronaviruset – Sammanhållningspolitiska insatser mot covid-19-krisen

Ytterligare verktyg

 
12/10/2020

I dag tillkännager kommissionen de första preliminära resultaten av investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus.

Från krisens början och tack vare den flexibilitet som införts i sammanhållningspolitiken, har EU genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden mobiliserat investeringar på mer än 13 miljarder euro för att hantera effekterna av covid-19-pandemin. EU-fonderna har hjälpt nationella, regionala och lokala samhällen att bekämpa pandemins negativa samhällsekonomiska påverkan.

Totalt har 4,1 miljarder euro omfördelats till hälso- och sjukvård för inköp av viktig utrustning och personlig skyddsutrustning för att rädda liv. 8,4 miljarder euro har mobiliserats genom bidrag, lån och ett antal anpassade finansieringsinstrument till stöd för ekonomin och framför allt för små och medelstora företag som hjälp att klara sig igenom krisen. Slutligen har runt 1,4 miljarder euro kanaliserats genom ESF för att hjälpa människor och rädda arbetstillfällen.

För att garantera maximal insyn och ansvarsskyldighet lanserar kommissionen i dag en särskild webbsida på plattformen för öppna data för sammanhållningspolitiken, för att visa hur EU:s sammanhållningspolitik hjälper medlemsländerna att övervinna covid-19-krisen. Plattformen kommer att visa utförlig information om programändringar, vart resurserna går och hur de investeras. Informationen kommer att uppdateras dagligen, och på så sätt blir översikten mer fullständig för varje dag.

– Sammanhållningspolitiken är central för att bekämpa covid-19-pandemin och säkerställa en snabb återhämtning, säger Elisa Ferreira, kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer. Vår inventering visar att alla medlemsländerna utnyttjar investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset till förmån för invånare, företag och hälso- och sjukvårdssektorn. Från och med idag kan alla med ett enkelt klick se dessa lyckade resultat på vår interaktiva resultattavla för coronaviruset.

– Tack vare förenklade regler har sammanhållningsfonden kunnat visa sitt mervärde genom att sammanföra EU:s medlemsländer, regioner och städer för att skydda människor, rädda jobb och hjälpa de lokala ekonomierna under pandemin, säger Apostolos Tzitzikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande. Vi måste ta vara på den här erfarenheten dels genom att göra det enklare att få tillgång till EU-fonder, dels genom att involvera alla förvaltningsnivåer för att utforma och genomföra återhämtningsplaner. För att få ut mesta möjliga av varje investerad euro och se till att pengarna går dit de bäst behövs, behöver vi ha sammanhållningen som vägledning för alla EU-investeringar.

Bakgrund

Investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus gör det möjligt för medlemsländerna att utnyttja en tillfällig ökning av EU:s samfinansiering med upp till 100 % och att använda sammanhållningspolitiska medel för att stödja de sektorer som drabbats hårdast av pandemin, t.ex. hälso- och sjukvård, små och medelstora företag och arbetsmarknader.

Läs mer

Sammanhållningspolitiska insatser mot covid-19-krisen

Plattformen för öppna data för sammanhållningspolitiken och Resultattavla för coronaviruset

Nyheter