Covid-19: Italien ansöker om stöd från EU:s solidaritetsfond för att hantera folkhälsokrisen

Ytterligare verktyg

 
27/04/2020

EU-kommissionen har fått in den första preliminära ansökan om ekonomiskt stöd från EU:s solidaritetsfond. Det är Italien som ansöker för att kunna hantera covid-19-utbrottet och dess konsekvenser. Italien väntas återkomma med mer information de närmaste veckorna. Sedan den 1 april 2020 då kommissionen lade fram ett förslag om ett investeringsinitiativ mot coronaeffekter kan EU-länderna ansöka om stöd från EU:s solidaritetsfond för att hantera folkhälsokrisen.

– Italien är för närvarande det EU-land som är hårdast drabbat av coronakrisen, och det är det första landet som ansöker om hjälp från EU:s solidaritetsfond på grund av den, säger Elisa Ferreira som är kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer. Fonden kan nu även tas i anspråk för folkhälsokriser och är en del av de verktyg kommissionen snabbt fått på plats för att mildra påfrestningarna för EU-ländernas budgetar. Det är en ett konkret uttryck för europeisk solidaritet i svåra tider.

Vad händer nu?

EU-kommissionen kommer att samla in alla coronarelaterade ansökningar fram till den 24 juni 2020 och sedan bedöma dem tillsammans så att de behandlas likadant. Därefter lägger EU-kommissionen fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet.

EU-kommissionen kommer att behandla alla ansökningar tillsammans i ett paket, inte allteftersom de kommer in. På så sätt fördelas tillgängliga resurser på ett rättvist sätt mellan de EU-länder som drabbats värst av coronakrisen.

 

Läs mer

Nyheter