EU-kommissionen presenterar resultaten av initiativ till stöd för regioner i industriell omvandling

Ytterligare verktyg

 
08/05/2019

I dag presenterar kommissionen de första resultaten av ett initiativ som lanserades för ett år sedan till stöd för tio EU-regioner och två medlemsländer i industriell omvandling.

De anhöll om att få stöd och expertishjälp från kommissionen i samband med industriell omvandling och utformande av utvecklingsstrategier med avstamp i sina konkurrenskraftiga nischområden, dvs. sina tillgångar inom s.k. smart specialisation.

Under året diskuterade kommissionens experter med nationella och regionala myndigheter för att ta reda på vad som stod i vägen för jobbskapande och tillväxt. De första resultaten av initiativet är lanserandet av tolv pilotprojekt, ett för varje region eller medlemsland, för att överbrygga särskilda hinder för industriell omvandling. Varje projekt får 300 000 euro i EU-stöd.

– De första resultaten visar att det här är något för alla regioner i framtiden, säger EU:s regionkommissionär Corina Creţu. De bör identifiera svagheter som går att förbättra och tillgångar att bygga på för att klättra uppåt i den globaliserade ekonomins värdekedja. I sitt arbete har de tillgång till mer än 90 miljarder euro i sammanhållningsmedel för forskning, innovation och små och medelstora företag i EU:s nästa långtidsbudget.

Kantabrien, Spanien: På grund av tekniska förändringar har många jobb gått förlorade inom den regionala livsmedelssektorn. Med hjälp av EU-stöd lanserar regionen ett projekt för att omskola anställda och göra det möjligt för dem att söka jobb inom sektorn.

Centre-Val de Loire, Frankrike: Regionen vill anpassa kompetensen till morgondagens jobb. Det EU-finansierade pilotprojektet hjälper lokala små och medelstora företag inom traditionella sektorer att utveckla kunskap och digitala färdigheter.

Grand Est, Frankrike: För att klara av övergången till en utsläppssnål ekonomi tänker regionen använda EU-stödet för att inrätta ett centrum som testar lösningar för energiomställning i lokala företag.

Hauts-de-France, Frankrike: För att anpassa till digitala och tekniska förändringar tänker regionen använda stödet till att hjälpa lokala och innovativa små och medelstora företag att införliva digital teknik i sina produktionsprocesser och sin produktdesign.

Litauen: EU-stödet ska bidra till att skapa en färdplan för den cirkulära ekonomin för hela det litauiska näringslivet.

Norra och Östra Finland, Finland: Regionen kommer att hjälpa företag att använda innovationer som utvecklats av andra aktörer, som universitet och företagsinkubatorer. Den lanserar ett pilotprojekt för att främja och finansiera interregionala innovationer inom skogs- och träindustrin.

Greater Manchester, Förenade kungariket: Regionen tänker använda EU-stödet till att ta fram och testa en stadga för god sysselsättning (”Good Employment Charter”). Syftet är att förbättra kunskaperna, kvaliteten i arbetet, produktiviteten och lönerna hos lokala företag.

Norra Mellansverige, Sverige: För att klara av övergången till en utsläppssnål ekonomi och en cirkulär ekonomi tänker regionen inrätta ett centrum som tar fram resurseffektiva lösningar för lokala företag.

Piemonte, Italien: Regionen vill främja öppen innovation och utveckla finansieringsmekanismer för innovation. Med hjälp av EU-stödet kommer den att testa nya lösningar vid förvaltning och finansiering av lokala industrikluster och vid regional spridning av innovation.

Sachsen, Tyskland: Regionen tänker använda EU-stödet till att ta fram nya affärsmodeller som minskar koldioxidutsläppen från den regionala bilindustrin.

Slovenien: Landet tänker skapa en virtuell och en fysisk samarbetsplattform för att utveckla landets industri 4.0., som bl.a. omfattar cybersäkerhet, molntjänster, stordata och robotteknik.

Vallonien, Belgien: Regionen tänker testa nya lösningar när det gäller produktion, konsumtion och materialåtervinning av plast. Regionen vill främja cirkulära processer för plast i lokala små och medelstora företag.

 

Läs mer

Nyheter