Bortom BNP: Ett nytt regionalt index för social utveckling

Ytterligare verktyg

 
16/02/2016

Den första versionen av det regionala indexet för social utveckling släpps i dag för kommentarer från allmänheten. Indexet syftar till att mäta social utveckling i 272 europeiska regioner och ska komplettera traditionella mätmetoder för ekonomisk utveckling. I indexet poängsätts den absoluta utvecklingen för alla de 50 indikatorer som ingår i indexets komponenter på en skala från 0 till 100. Indexet visar också på styrkor och svagheter i jämförelse med regioner med liknande ekonomiska resultat. 

Alla tolv tematiska komponenter i indexet visar på betydande variationer inom och mellan EU:s medlemsländer i fråga om bland annat tillgången till sjukvård, kvaliteten och tillgängligheten på boende, den personliga säkerheten, tillgången till högre utbildning och miljöföroreningar. 

Indexet är resultatet av ett samarbete mellan generaldirektoratet för regional- och stadspolitik vid EU-kommissionen, organisationen Social Progress Imperative och Orkestra – det baskiska institutet för konkurrenskraft. Det utgår ifrån det övergripande ramverket för det globala indexet Social Progress Index, som har skräddarsytts för EU med hjälp av framför allt statistik från Eurostat. 

Den här första versionen av indexet används för att få återkoppling från intressenter om de ämnen som behandlas, de indikatorer som ingår och om hur dessa indikatorer kombineras för att få fram en samlad poäng för varje enskild region. Sänd gärna kommentarer och förslag till: REGIO-B1-PAPERS@ec.europa.eu. En reviderad version av det regionala indexet för social utveckling kommer att släppas i oktober 2016. 

Att mäta social utveckling kan vara ett sätt att utforma EU-regionernas utvecklingsstrategier. Syftet med det här nya regionala indexet är att

  • bidra till debatten om att gå ”bortom BNP” genom att föreslå ett stabilt mätverktyg som kan komplettera BNP snarare än att ersätta det,
  • hjälpa regioner att identifiera liknande regioner, på alla nivåer av den ekonomiska utvecklingen, som de kan lära av och, om möjligt, hjälpa dem att prioritera frågor som de vill fokusera på inom sitt sammanhållningsprogram,
  • fungera som ett bollplank för EU-kommissionen och hjälpa den att bedöma om programmen för 2014–2020 fokuserar på rätt frågor på rätt plats.

Observera att det här indexet inte tagits fram för tilldelning av finansiering och att det inte är bindande för EU-kommissionen. 

Mer information

Studera interaktiva kartor över indexet för social utveckling i EU

Studera resultattavlor för indexet för social utveckling för varje region i EU

Läs mer om metoden bakom indexet för social utveckling i EU

Nyheter