Inforegio-Newsroom

Ytterligare verktyg

 
 • Panorama 67: Innovativa åtgärder i städerna: testa innovativa lösningar och mäta resultat

  15/01/2019

  Initiativet Innovativa åtgärder i städerna förser EU:s städer med resurser för att finansiera innovativa projekt med ett sammanlagt anslag på 372 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden 2014–2020. Syftet är att...

  Panorama 67: Mindre är mer!

  08/01/2019

   En intervju med det österrikiska EU-ordförandeskapets arbetsgrupp om förhandlingsläget i rådet, om deras metod för förenkling – och om fyrbent stöd   Den 31 december kommer det österrikiska ordförandeskapet i EU-rådet...

  Panorama 67: Framgångshistorier från våra regioner och gränser

  19/12/2018

  Nu kan du ladda ner vinternumret av Panorama, där du kan läsa om allt från stadsfrågor till kulturell och industriell övergång. Vi börjar med en rapport från det österrikiska ordförandeskapet om hur deras team har förberett rådets...

  405 miljarder euro investerade i Europas reala ekonomi genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna

  19/12/2018

  I en rapport som offentliggörs i dag redovisas de främsta resultat som uppnåtts inom de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) efter halva budgetperioden 2014-2020. I oktober 2018 hade nästan två tredjedelar av ESI-fondernas budget för...

  Virtuell sjukvård lanseras i svensk glesbygdsregion

  04/12/2018

  I ett Eruf-finansierat projekt håller det just nu på att utvecklas ”samhällsrum” runtom i det glesbefolkade Västerbottens län, för att förbättra tillgången till kvalitetssjukvård i glesbygdsområdena. Västerbotten är en...

  Panorama 66 - Tillsammans flyger vi snabbt och högt

  09/11/2018

  Litauens finansminister, Vilius Šapoka, diskuterar hur landet använder EU:s investeringar för att skapa konkurrenskraft och stimulera till produktivitet. Litauen har utnyttjat EU-medel på ett bra sätt perioden 2014–2020. Vilka är de största fördelarna...

  Panorama 66 - Bra stadssamverkan ger en hållbarare framtid

  26/10/2018

  Ronald Hall, extern expert och tidigare chefsrådgivare på generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, ger sin personliga syn på EU:s internationella program för stadssamarbete. Mer än hälften av världens befolkning bor nu i städer. Det är...

  Panorama 66 - Interregionalt samarbete fungerar!

  19/10/2018

  I början av 2018 beslutade man i Interreg Europa att undersöka de politiska förändringarna och effekterna av interregionala samarbetsprojekt. Det gynnsamma resultatet har nu publicerats i en ny rapport. Det är fördelaktigt att arbeta tillsammans, och ännu mer...

 • Föregående sida
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • Nästa sida