Samråd (Regionalpolitik)

Pågående samråd: gör din röst hörd genom att delta i ett öppet samråd.

Avslutade samråd: se resultaten från våra avslutade samråd.

Pågående samråd

Avslutade samråd

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Politikområde

Regionalpolitik, Transport

Målgrupp

Samrådet syftar till inriktning på och välkomnande av bidrag från följande intressenter som har erfarenhet av att utforma, genomföra och/eller utvärdera stora projekt inom transportområdet: regionala/nationella myndigheter och förvaltningsmyndigheter för operativa program inom Eruf/Sammanhållningsfonden, projektsamordnare/-mottagare av större transportprojekt som stöds av Eruf/Sammanhållningsfonden, ekonomiska aktörer inom transportsektorn, icke-statliga organisationer eller intressegrupper, experter och akademiker som är specialiserade på transport. De medborgare som är villiga att delta i samrådet är välkomna att göra det.

Datum 11/04/2018 - 23/05/2018


Samråd om EU-fonder på det sammanhållningspolitiska området

Politikområden

Regional policy, Sysselsättning och socialpolitik, Social inkludering, Yrkesutbildning

Målgrupp

Vi vill gärna få in synpunkter från alla privatpersoner och aktörer som är intresserade av sammanhållningspolitik, t.ex. nationella, regionala och lokala myndigheter, mellan- och icke-statliga organ, akademiska institutioner, företrädare för civilsamhället samt företag.

Datum 10/01/2018 - 09/03/2018


Offentligt samråd: Smart specialisering: En ny strategi för Europas tillväxt och arbetstillfällen genom regionala strategier för forskning och innovation

Politikområde

Sammanhållning, forskning och innovation, näringsliv, utbildning och relaterade politikområden (t.ex. den digitala inre marknaden, energiunionen, investeringsplanen och den inre marknaden).

Målgrupp

Samrådet vänder sig till alla i EU som är intresserade av innovationsdriven tillväxt i sammanhållningspolitiken. Vi vill särskilt gärna få svar från aktörer som aktivt bidrar till innovation i EU.

Datum 21/12/2016 - 24/03/2017


Samråd om utvärdering i efterhand av Eruf och Sammanhållningsfonden 2007–2013

Politikområde

Regional policy

Målgrupp

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Datum 03/02/2016 - 27/04/2016


Samråd om hur man kan undanröja hinder i gränsregionerna

Politikområde Samrådet gäller både regionalpolitik och territoriell sammanhållning och alla viktiga politikområden (t.ex. handel, sysselsättning, utbildning, transport, forskning och energi)
Målgrupp Vi är särskilt intresserade av bidrag från människor i gränsregioner (mellan EU-länderna och mellan EU- och Efta-/EES-länder), nationella, regionala och lokala myndigheter, mellanstatliga och icke-statliga organ, akademiska institutioner, det civila samhället och företag med verksamhet över gränserna
Datum 21/09/2015 - 21/12/2015


Samråd om "EU-politikens urbana dimension - centrala aspekter av EU:s program för städer"

Politikområde Regional- och stadspolitik
Målgrupp Alla privatpersoner och organisationer som ansvarar för eller berörs av stadsutveckling på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, inklusive EU-länder, institutioner, universitet, forskningsinstitutioner och företag
Datum 18/07/2014 - 26/09/2014


Samråd om EU:s strategi för Alpregionen

Politikområde Alla stora politikområden (transport, energi, miljö, handel, sysselsättning, forskning osv.)
Målgrupp Medlemsländer, regionala och lokala myndigheter, mellanstatliga och icke-statliga organ, organisationer, företag, företrädare för det civila samhället och allmänheten
Datum 16/07/2014 - 15/10/2014

EU:s strategi för Adriatiska och Joniska havet (EN)

Politikområde Regionalpolitik
Målgrupp Länder i och utanför EU, regionala och lokala myndigheter, mellanstatliga och icke-statliga organ, offentliga organisationer, företag, civilsamhället och allmänheten
Avlutades 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Politikområde Green Public Procurement
Målgrupp Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Avlutades From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Politikområde Social, Economic and Territorial Cohesion
Målgrupp Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Avlutades From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Politikområde All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Målgrupp Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Avlutades 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Politikområde Cohesion Policy
Målgrupp Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Avlutades 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Politikområde Cohesion Policy
Målgrupp Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Avlutades 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Politikområde Cohesion Policy
Målgrupp Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Avlutades March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Politikområde Cohesion Policy
Målgrupp Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Avlutades January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Politikområde Urban contribution to growth and jobs in the regions
Målgrupp All
Avlutades February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Politikområde Cohesion Policy 2007-2013
Målgrupp All
Avlutades September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Politikområde Information and publicity on the Structural Funds
Målgrupp Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Avlutades December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Politikområde Mid-term review of structural funds
Målgrupp Regional and local authorities
Avlutades 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Politikområde Follow-up on the White Paper on European Governance
Målgrupp Regional and local authorities
Avlutades 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Politikområde Regional development and cohesion
Målgrupp European citizens
Avlutades 2004


Senaste nytt