EU:s sammanhållningspolitik: en investering i dina regioner och städer

Ytterligare verktyg

 
EU:s sammanhållningspolitik: en investering i dina regioner och städer

03:34 minutes / mp4

Hämta

EU investerar varje år miljontals euro i nya jobb och ekonomisk tillväxt för att minska de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan regionerna. Videoklippet visar hur EU:s investeringar kan förbättra människors liv genom att stimulera den ekonomiska tillväxten regionalt. 

De senaste fem åren har EU genom sin sammanhållningspolitik skapat över 600 000 jobb.; investerat i yrkesutbildning för upp till 15 miljoner människor varje år för att förbättra deras anställbarhet; medfinansierat 25 000 km vägar och 1 800 km järnvägar; gett 3 miljoner fler människor tillgång till rent dricksvatten; investerat i 200 000 små och medelstora företag och 61 000 forskningsprojekt. Siffrorna stiger fortfarande, i och med att projekt som startats under de senaste fem åren fortsätter att ge resultat. 

Allt detta har varit möjligt tack vare Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden. Tillsammans står dessa fonder för mer än en tredjedel av EU:s budget.

Datum: 16/07/2014

Språk Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish Czech Bulgarian Croatian

Undertext english

Längd 03:34 minutes / mp4

Mer information

The EU's main investment policy

Videor