Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av avloppsinfrastruktur

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/01/2013

Detta dokument innehåller EU:s rekommenderade kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling (MOU-kriterier) av avloppsinfrastrukturprojekt. Den åtföljande tekniska bakgrundsrapporten innehåller fullständiga upplysningar om varför dessa kriterier valts samt hänvisningar till ytterligare information.

Användningen av MOU-kriterier bör ses som en möjlighet för myndigheter som ansvarar för avloppsvatten att uppföra och driva avloppsinfrastruktur på ett miljövänligt sätt.

 

Publications