Den sjunde rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 09/10/2017

I dag offentliggör EU-kommissionen den sjunde sammanhållningsrapporten, där man tar pulsen på EU-regionerna, drar lärdom av de sammanhållningsutgifter som funnits under krisåren och sätter ramen för sammanhållningspolitiken efter 2020.

I sammanhållningsrapporten sätter man unionen under lupp och analyserar det nuvarande läget när det gäller EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Europas ekonomi håller på att återhämta sig, men det finns skillnader mellan och inom medlemsländerna.

De offentliga investeringarna i EU ligger fortfarande under de nivåer som fanns före krisen, men regionerna och medlemsländerna behöver ännu mer stöd om de ska kunna bemöta de utmaningar som tas upp i diskussionsunderlaget om EU:s finanser i framtiden: den digitala revolutionen, globaliseringen, de demografiska förändringarna och den sociala sammanhållningen, den ekonomiska konvergensen samt klimatförändringarna.

More information :

Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications