hur kan vi undanröja hinder i gränsregionerna? - sammanfattande rapport om det internetbaserade offentliga samrådet

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 04/04/2016

I september 2015 inledde kommissionen en gränsöverskridande granskning för att undersöka de hinder som fortfarande förekommer för människor i gränsregioner. En del av denna granskning bestod av ett EU-omfattande offentligt samråd, vars resultat presenteras idag.

De svarande identifierade inte bara gränsöverskridande problem som finns kvar, de ombads även presentera konkreta idéer om hur de kan undanröjas, vilka sammanställts i denna rapport.

De nämner fem följande viktiga typer av hinder:

  1. Rättsliga och administrativa hinder (brist på erkännande av kvalifikationer, skillnader i socialförsäkringar, pensioner och skattesystem).
  2. Språkhinder.
  3. Fysiska problem (brist på infrastrukturer och integrerade kollektivtrafiksystem).
  4. Brist på samarbete mellan myndigheter i gränsöverskridande frågor.
  5. Ekonomiska skillnader (skillnader på arbetsmarknaden och mellan löner som skapar ojämna flöden).

Mer än 10 miljarder euro från ESI-fonder kommer att investeras för att främja gränsöverskridande samarbete under perioden 2014–2020.

More information :

Cross-Border Review

Publications