Rapport om de makroregionala strategiernas mervärde

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 27/06/2013

Anledningen till att man valt att arbeta på makroekonomisk nivå var en önskan att agera tillsammans mot miljöförstörelsen i Östersjön och vidta åtgärder i samverkan när det gäller problem och möjligheter i regionen. Detta utmynnade i en EU-strategi för Östersjöregionen, som antogs 2009. EU-strategin för Donauregionen antogs i juni 2011, och Europeiska rådet
har uppmanat kommissionen, med förbehåll för en utvärdering av tillvägagångssättet, att lägga fram en EU-strategi för Adriatiska havet och Joniska havet i slutet av 2014. Andra regioner överväger nu fördelarna med detta arbetssätt.


Syftet är att samordna åtgärder i frågor som bättre kan hanteras gemensamt än enskilt. De två strategierna syftar till att undanröja hinder för utvecklingen och att frigöra potentialen i regionerna. Man strävar efter att sätta in frågorna i ett multilateralt perspektiv och nå ut över EU:s nuvarande gränser med syftet att arbeta på jämlik fot med grannländerna. Detta tillvägagångssätt uppmuntrar deltagarna att övervinna nationsgränserna och hinder för att
tänka mer strategiskt och uppfinningsrikt när det gäller de möjligheter som finns.

More information :

Macro-Regional Strategy

Publications