Rapport om genomförandet av EU-strategin för Östersjöregionen

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 22/06/2011

EU:s Östersjöregion med nästan 85 miljoner invånare (17 % av EU:s befolkning) har aktivt tagit till vara de många möjligheter som utvidgningen erbjudit och på så sätt stärkt EU:s integration och förbättrat den regionala sammanhållningen. Följaktligen är man allt mer medveten om regionens gemensamma naturresurser och dess känsliga miljö. Den aktuella ekonomiska krisen har varit ytterligare ett bevis på att man måste arbeta tillsammans, och länderna i regionen har reagerat på ett effektivt sätt.

 

More information :

Baltic Sea Strategy

Publications