Panorama 64 - Sammanhållningspolitiken: 30 års investering i de europeiska regionernas framtid

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 20/03/2018

I den här vårutgåvan av Panorama uppmärksammar vi sammanhållningspolitikens 30-årsjubileum med två särskilda artiklar. En tillbakablick på de fem programperioderna visar med hjälp av kartor och infografik hur politiken och de regioner den tjänar har utvecklats över tiden. Vi lyfter också fram 30 framträdande projekt från alla medlemsstater, vilket visar bredden och effektiviteten av de investeringar som gjorts.

I vår regionala profil tar vi den här gången en titt på Nordrhein- Westfalen i Tyskland, med projektprofiler och en intervju med professor Andreas Pinkwart, minister för ekonomiska frågor, innovation, digitalisering och energi i Nordrhein-Westfalen. Vi undersöker även Erufs stöd till små och medelstora företag, territoriella konsekvensbedömningar och kommissionens nya verktygslåda för integrering av personer med migrantbakgrund. Vi förklarar även samarbetet mellan EU och Norge, Island och Liechtenstein genom Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet.

Det finns också en intervju med Jacques Mézard, den franske ministern för territoriell sammanhållning, som undersöker den gångna, nuvarande och framtida sammanhållningspolitikens inverkan i Frankrike. ”Med egna ord” innehåller bidrag från Toscana, Brandenburg och sammanslutningen för Atlantbågens städer, och i projektavsnittet besöker vi Estland, Österrike och Grekland.

Publications