Panorama 61: Sammanhållningspolitiken blickar framåt

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/06/2017

Det senaste numret av Panorama är en särskild utgåva tillägnad diskussion om sammanhållningspolitiken efter 2020. Sammanhållningsforumet som äger rum den 26–27 juni i Bryssel kommer att vara en viktig milstolpe i den processen. Sammanhållningspolitiken måste reflektera över den krävande utmaningen att göra Europas ekonomi mer inkluderande, konkurrenskraftig och motståndskraftig, och måste ta itu med de frågor som tas upp i vitboken om Europas framtid om mervärdet av EU:s politik, subsidiaritet och luckor mellan löften och genomföranden. I vår tidning har vi gett ordet till representanter för EU:s institutioner, nationella regeringar, regionala myndigheter, olika organisationer och universitet, i ett försök att ta temperaturen på folks känslor inför framtiden för den här viktiga delen av EU:s politik. 

Strategier för smart specialisering nämns flera gånger i det här numret, och många understryker hur viktiga de är och att de skulle vilja se konceptet utvecklas ytterligare. Vi skriver också om viktiga resultat från den senaste Eurobarometerundersökningen om medborgarnas medvetenhet och uppfattning om regionalpolitik. Vi får en första titt på BNP-uppgifterna från den kommande sjunde sammanhållningsrapporten, och vi blickar framåt mot temana för årets Europeiska vecka för regioner och städer. Slutligen får vi läsa vittnesmål från unga volontärer som arbetar med den europeiska solidaritetskåren.

Publications