Panorama 60: Bulgarien och Rumänien firar 10 år i EU

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 31/03/2017

Vårt första nummer 2017 manar till dubbelt firande – det är 10 år sedan Bulgarien och Rumänien gick med i EU, och en hel del har förändrats sedan dess. Panorama tar en närmare titt på hur medlemskapet i unionen har gynnat länderna och deras medborgare. I det djupgående inslaget fokuserar vi på västra Grekland, där sammanhållningspolitiken stöder den här regionen som har enorm potential genom att införa en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

En ny rapport visar att länderna måste samarbeta för att ta itu med globala utmaningar som inte känner några gränser. Fyra makroregionala strategier har inflytande på plats genom att de hjälper både EU-länder och länder utanför EU att kombinera insatser i övergripande frågor.

I vår intervju med Ian Borg, Maltas statssekreterare för EU:s ordförandeskap 2017 och EU-medel, tittar vi på hur landet hanterar ordförandeskapet och drar nytta av sammanhållningspolitikens stöd.

I en annan artikel informerar vi om de nya enhetliga bedömningarna för större projekt samt om hur Polen gör det mesta av EU-medlens investeringsmöjligheter.

”Med egna ord” innehåller bidrag från Danmark, Estland och Lettland, och på bilduppslaget riktas kameran mot projekt runtom i Belgiens tre regioner.

Publications