Panorama 52: En hjälpande hand för att förverkliga sammanhållningspolitiken

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/04/2015

Vårnumret av Panorama finns nu online på engelska, och huvudartiklarna skisserar denna gång kommissionens planer för smartare investeringar och mer effektivt genomförande. I den första artikeln beskrivs arbetet som den nyskapade arbetsgruppen för bättre genomförande utför. Gruppen ska hjälpa länder med en utnyttjandegrad som ligger under genomsnittet. Den andra artikeln rör lanseringen av rådgivningstjänsten fi-compass och dess roll i ordförande Junckers investeringsplan. Vi fortsätter även med vår artikelserie om hur enskilda länder har utvecklat sina operativa program. Den här gången tittar på vi Slovenien och Tyskland samt specifika regioner i Frankrike och Polen.

På annan plats går vi igenom EU:s investeringsaktiviteter på andra håll i världen, från samarbete med olika länder i Latinamerika till mer direkt inblandning i EU:s yttersta randområden, i samband med kommissionär Creţus besök i Guadeloupe.

Vi ägnar även lite uppmärksamhet åt Erufs ursprung med anledning av fondens 40-årsjubileum i vår, och får höra personliga åsikter från kommissionens tidigare talesperson för regionalpolitik.

Dessutom erbjuder vi det vanliga utbudet av nyhetsartiklar och beskrivningar av särskilda projekt i hela EU.

Publications