Panorama 50 - På väg mot innovation

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 22/09/2014

Höstupplagan av Panorama är det 50:e numret av tidskriften och innehåller därför ett antal specialartiklar. Den mest framträdande av dessa är en exklusiv intervju med kommissionär Johannes Hahn, som berättar om de förändringar som skett i sammanhållningspolitiken under hans tjänsteperiod. I en ingående artikel om den nyligen offentliggjorda sjätte sammanhållningsrapporten får vi se hur sammanhållningspolitiken bidrar till att dra upp Europa ur den ekonomiska krisen samt främja innovativ och grön tillväxt. När det gäller antagandet av partnerskapsavtal, ligger fokus denna gång på Grekland: En representant från det grekiska ministeriet för utveckling och konkurrenskraft redogör för landets förberedelser inför den nya investeringsperioden.

Panorama nr 50 ger oss också en försmak av OPEN DAYS-eventet i Bryssel och granskar utvecklingen beträffande EU:s program för städer. Dessutom får vi titta närmare på målen för Europeiska socialfonden och läsa mer om Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Det finns också ett särskilt avsnitt med ”läsarnas bidrag” där olika representanter delar med sig av sina tankar om Panorama och vilken utveckling de skulle vilja se för tidskriften. Dessutom erbjuder vi det vanliga utbudet av nyhetsartiklar och beskrivningar av särskilda projekt i hela EU.

Publications