Panorama 48: Sammanhållnings politiken 2014-2020 - Ökad kraftsamling

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 14/02/2014

Vinternumret av Panorama har den reformerade sammanhållningspolitiken 2014–2020 som tema och analyserar vad detta innebär för alla intressenter i detalj.EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso beskriver i en exklusiv intervju hur den reformerade sammanhållningspolitiken hjälper till att skapa tillväxt och arbetstillfällen, samt att uppnå målen med Europa 2020-strategin.

Våra läsare bidrar även till debatten i det utökade avsnittet Med egna ord, där representanter från medlemsstater, regioner och sammanslutningar i hela Europa avslöjar vad de tänker om reformen och sina förhoppningar inför den nya stödperioden.

På annat ställe i det här numret skisserar vi reformens och de tematiska prioriteringarnas grunddrag, beskriver budgetgodkännandeprocessen ur Europaparlamentets synvinkel, ger information om hur man ansöker om stöd samt går igenom kommunikationsstrategierna och förpliktelserna.Dessutom erbjuder vi det vanliga utbudet av nyhetsartiklar och beskrivningar av särskilda projekt i hela EU.

Publications