Panorama 47 - Ekoinnovation EU:s regioner tar täten på vägen mot en grön ekonomi

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/09/2013

Nu är Panorama 47 tillgängligt.Huvudattraktionen är en artikel om hur EU:s regioner visar vägen på ekoinnovationsområdet. EU:s struktur- och investeringsfonder främjar smart och hållbar tillväxt genom de miljövänliga och energisnåla projekt som porträtteras i den här artikeln. Det finns även ett antal artiklar om de viktigaste workshopparna och seminarierna under årets OPEN DAYS-evenemang, från OPEN DAYS Universitys Master Class till relationer mellan EU och Kina och Japan.

På annan plats i det här numret finns en översikt av makroregionala strategier som underlättar koordinationen av projekt i Donau- och Östersjöområdet, en rapport om EU:s strukturfonders insatser för katastrofhjälp samt en förklaring av proceduren för efterhandsutvärdering för perioden 2007–2013. Dessutom erbjuder vi det vanliga utbudet av nyhetsartiklar och beskrivningar av särskilda projekt i hela EU.

Publications