Panorama 42 - Partnerskap i sammanhållningspolitiken - Förstärka genomförandet av denna grundprincip

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2012

Grunden för att EU:s strukturfonder ska kunna användas framgångsrikt är ett partnerskap med lokala aktörer på olika nivåer i planeringen, genomförandet och utvärderingen av programmen. För att effekterna ska bli så stora och EU-medlen användas så effektivt som möjligt måste olika partners expertkunskaper tas till vara och integreras fullt ut.

Publications