Panorama 41 - Resultatinriktning - Finjustera sammanhållningspolitiken

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2012

Ett av huvudmålen med den nya strategin för sammanhållningspolitiken som vi offentliggjorde i oktober 2011 är att göra den smartare och mer fokuserad. På så sätt kan sammanhållningspolitiken bli EU:s främsta investeringsstrategi efter 2013 och det viktigaste verktyget för att skapa arbetstillfällen och tillväxt – dvs. målen i Europa 2020 strategin.

Publications