Panorama 40 - Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Investeringar i Europas regioner

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2011

I oktober offentliggjorde kommissionen sina förslag om sammanhållningspolitiken efter 2013. Det här numret av Panorama innehåller en överblick över förslagen och kommentarer från några av de viktigaste berörda parterna.

Den nya strategin för sammanhållningspolitiken tillämpas vid en tidpunkt då ekonomisk tillväxt är ett grundläggande behov för alla EU:s medlemsstater. Mer än någonsin måste Europa göra de investeringar som krävs på alla nivåer för att generera ekonomisk tillväxt och skapa arbetstillfällen.

Sammanhållningspolitiken förvaltar mer än 350 miljarder euro – en tredjedel av den totala EU budgeten – och är därför enligt oss ett viktigt instrument för att uppnå detta.

Publications