Panorama 39 - Hur bidrar regionalpolitiken till EU:s framtid?

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/09/2011

I detta nummer av Panorama undersöker vi vad regionalpolitiken gör för att hjälpa medlemsländerna att uppnå Europa 2020-strategins mål – hög sysselsättningsnivå, produktivitet och social sammanhållning.

Fokus för Europa 2020-strategin ligger på de tre sinsemellan förbundna områdena smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Genom ett integrerat synsätt kan vi ta oss an de största utmaningarna som EU står inför, både idag och under de närmaste tio åren. Detta är till exempel en åldrande befolkning, otillräckligt kvalificerad arbetskraft, behovet av ökad innovation, sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring samt energitrygghet.

Publications