Panorama 34 - Regionalpolitik – ett integrerat tillvägagångssätt : Ett helhetsperspektiv

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2010

Under senare år har debatten om den europeiska sammanhållningspolitiken fokuserat på dess fördelar som "integrerat tillvägagångssätt" för politiken. Men vad betyder egentligen det? Detta nummer av Panorama strävar efter att förklara vad det integrerade tillvägagångssättet handlar om.

Publications