Panorama 32 - Kommunicera EU:s regionalpolitik - Att låta prestationerna tala för sig

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2009

Enorm budget, ambitiösa program och storskaliga projekt – den europeiska regionalpolitiken kämpar fortfarande för att nå den synlighet som den förtjänar som ett sådant inflytelserikt verksamhetsområde i den Europeiska unionen. I detta nummer av Panorama beaktar vi vikten av kommunikation, granskar de bestämmelser som gör kommunikationsinsatser obligatoriska, tar en närmare titt på hur kommunikationsansvariga kan nå ut med sitt budskap och utforskar spännande exempel på framgångsrika insatser som kräver mer av skapande förmåga än av budgeten.

Publications