Panorama 31 - Klimatförändring – respons på regional nivå

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/09/2009

62 % av de européer som tillfrågades anser att klimatförändringen är det mest betydelsefulla problem världen står inför i dag – ett hot som regionalpolitiken och Europeiska kommissionen i sin helhet tar på lika stort allvar. EU sätter en rad åtgärder i verket för att bygga upp motståndskraft mot effekterna av klimatförändringen och sänka utsläppsnivåerna. Panorama granskar dessa och betraktar klimatförändringens följder och hur politik och åtgärder som vidtas på fältet kan förenas för att hantera verkningarna av de utsläpp som redan gjorts och för att minska de framtida nivåerna.

Publications