Panorama 29 - Kreativitet och innovation - Stimulera konkurrenskraften i regionerna

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2009

2009 – Europeiska året för kreativitet och innovation strävar efter att inspirera till att tänka i nya banor om vad kreativitet och innovation betyder och hur de bidrar till vår personliga, sociala och ekonomiska utveckling. Tanken är vittsyftande, begreppen svåra att definiera och även om detta fält lockar allt fler forskare, är resultaten hittills svåra att kvantifiera. Ändå råder det inget tvivel om att dessa frågor måste pejlas om EU vill fortsätta vara konkurrenskraftigt och främja de värden som delas av dess medlemsstater.

Publications