Panorama 28 - Grönbok om territoriell sammanhållning – det fortsatta arbetet

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 12/01/2008

2006 godkande radet gemenskapens strategiska riktlinjer, i vilka anges att ”framjandet av territoriell sammanhallning bor vara en del av anstrangningarna for att hela EU skall kunna bidra till agendan for tillvaxt och sysselsattning”. Aven i strategiska riktlinjer for landsbygdsutveckling lyfts de relevanta programmens bidrag till territoriell sammanhallning fram.

Behovet av att framja sammanhallning, dialog och partnerskap mellan olika nivaer av stater, organisationer och de manniskor som genomfor politiken pa faltet uppmarksammas i allt hogre grad.

Mot bakgrund av dessa fragor och de forandringar senare utvidgningar medfort, behovet av att harmonisera starka sidor for att sta upp emot den globala ekonomins utmaningar samt kravet att arbeta for mer hallbar tillvaxt, har kommissionen publicerat denna gronbok och lanserat dess samradsfas. Vad ar det da egentligen som tas upp till diskussion?

More information :

Territoriell sammanhållning

Publications