De Europeiska Struktur- och Investeringsfonderna 2014–2020: officiella texter och kommentarer

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 30/11/2015

En gemensam regeluppsättning finns nu för EU:s fem struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Syftet med dessa regler är att fastställa en tydlig koppling till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla i EU, förbättra samordningen, säkerställa konsekvent genomförande och göra det så okomplicerat som möjligt för dem som ska utnyttja ESI-fonderna.

Programperioden 2014–2020 gav en ny rättslig ram för dessa fem fonder som faller under EU:s sammanhållningspolitik, den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken.

De fem ESI-fonderna är följande:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf),
  • Europeiska socialfonden (ESF),
  • Sammanhållningsfonden,
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu),
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).
More information :

Förordningar för europeiska struktur- och investeringsfonderna för perioden 2014-2020

Publications