Verktygslåda för hur EU-fonder används till integration av personer med invandrarbakgrund

Ytterligare verktyg

 
Available languages : German Greek English Spanish French Italian Portuguese Swedish
Period : 2014-2020
Date : 24/01/2018

Den här verktygslådan utgår från de operativa lärdomar som dragits under de senaste åren, och syftar till att hjälpa nationella och regionala finansieringsmyndigheter att stärka synergierna mellan EU-fonder under delad förvaltning, när man genomför integrationspolitik genom åtgärder som är inriktade på behoven hos de slutgiltiga stödmottagarna.
 
För att ytterligare bistå nationella och regionala myndigheter, identifieras i verktygslådan områden där personer med invandrarbakgrund anses möta de mest överhängande och akuta utmaningarna. De bemöts med hjälp av scenarier för sysselsättning, utbildning, bostäder, mottagande och tillgång till grundläggande allmänna tjänster. 

Publications