VÄGLEDNING FÖR MOTTAGARE AV STÖD från europeiska struktur- och investeringsfonder och relaterade EU-instrument

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Syftet med den här vägledningen för stödmottagare är inte att vara en uttömmande lista över tillgängliga EU-medel. Den bygger på den gemensamma strategiska ramen (bilaga 1 till förordning (EU) nr 1303/2013) som också innehåller grunderna för bättre samordning mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra EU-instrument.

För varje tematiskt mål som identifieras i ESIF-förordningen ger vägledningen en komplett översikt över kompletterande instrument som är tillgängliga på EU-nivå. Översikten innehåller detaljerade informationskällor, exempel på god praxis för att kombinera olika finansieringsströmmar samt en beskrivning av relevanta myndigheter och organ som är involverade i förvaltningen av varje instrument.

Länkarna i dokumentet leder potentiella stödmottagare rätt i den labyrint av material som finns på nätet, så att de hittar de mest relevanta och användbara webbplatserna och dokumenten. Det finns även en onlinechecklista som potentiella stödmottagare kan använda för att hitta de lämpligaste finansieringskällorna.

More information :

Online checklist

Publications