Vägledning om statligt stöd i finansieringsinstrument inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna under programperioden 2014-2020

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Czech Danish German Estonian English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 05/11/2017

Syftet med detta arbetsdokument är att underlätta tillämpningen av reglerna för statligt stöd i samband med finansieringsinstrument och att framhålla olika möjligheter att göra offentligt stöd förenligt med reglerna om statligt stöd.

Publications