Offentlig upphandling - Vägledning för yrkesutövande

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 29/10/2015

aktörer om hur man undviker de vanligaste felen i projekt som finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna

Syftet med detta dokument är därför att ge vägledning till tjänstemän som deltar i förvaltningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna så att de kan undvika återkommande fel. Samtidigt vill vi bidra till att skapa bästa möjliga praxis för offentlig upphandling. Vägledningen innehåller inte någon rättslig tolkning av EU-direktiven, men den är ett verktyg för alla som arbetar med offentlig upphandling, och ger råd och praktiska tips om hur man kan undvika de vanligaste felen och hantera enskilda situationer. Dessutom innehåller vägledningen exempel på god praxis hämtade ur verkligheten, närmare förklaringar om särskilda ämnen samt fallstudier och mallar. För att vägledningen ska bli mer användarvänlig innehåller den symboler och länkar till de relevanta lagtexterna och andra användbara dokument.

Vägledningen är ett led i kommissionens prioriterade åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att förbättra sin administrativa kapacitet och förbättra det sätt på vilket EU-medel investeras och förvaltas. Den har utarbetats av kommissionens avdelningar i samråd med Europeiska investeringsbanken.

Publications