Vägledning om förenklade kostnadsalternativ: Schablonfinansiering, standardiserade skalor för enhetskostnader och klumpsummor

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 10/06/2014

Denna vägledning har utarbetats av kommissionens avdelningar med ansvar för de europeiska struktur- och investeringsfonderna i samarbete med medlemmarna i Europeiska socialfondens (ESF) tekniska arbetsgrupp och i expertgruppen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Vägledningen baseras på och ersätter meddelandet COCOF 09/0025/04-EN avseende perioden 2007–2013. Den handlar bland annat om de nya möjligheter som bestämmelserna 2014 – 2020 innebär. Vägledningen omfattar emellertid inte de gemensamma handlingsplaner eller de standardiserade skalor för enhetskostnader och klumpsummor som tillämpas inom ramen för artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1304/2013 (förordningen om Europeiska socialfonden, nedan kallad ESF-förordningen).

Syftet med arbetsdokumentet är att ge teknisk vägledning om de tre olika förenklade kostnadsalternativ som är tillämpliga för de europeiska struktur- och investeringsfonderna och att utbyta god praxis för att uppmuntra medlemsstater att tillämpa förenklade kostnader.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications