Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian German Greek English Spanish French Italian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Finnish Swedish
Period :
Date : 02/09/2013

Detta dokument behandlar den metod som ska anvandas for overvakning av tillampningen av den europeiska uppforandekoden for tillhandahallande av mikrokrediter (nedan kallad uppforandekoden) fran mikrokreditgivares sida (nedan kallade langivarna). Metoden riktar sig framst till utvarderarna, men aven teknisk personal som arbetar for mikrokreditgivare kan ha nytta av den. Huvudsyftet med metoden ar att ge en klar och fyllig oversikt over utvarderingsprocessen, fran undertecknande av lanehandlingarna till beslut och stod efter beviljandet samt att ge ingaende vagledning om bedomningen av tillamplighet och efterlevnad av klausuler.

 

More information :

JASMINE - European Code of Good Conduct for Microcredit Provision

Publications