Riktlinjer för fastställande av finansiella korrigeringar som ska tillämpas på utgifter som medfinansieras av strukturfonderna och samanhållningsfonden om bestämmelserna för offentlig upphandling inte följs

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2007

Syftet med detta meddelande är att upprätta riktlinjer för fastställande av finansiella korrigeringar som ska tillämpas på oegentligheter som upptäcks vid tillämpningen av gemenskapens regler för offentlig upphandling som medfinansieras av strukturfonderna och sammanhållningsfonden under
programperioden 2000-2006 och 2007-2013.

Publications