EU:s Strategi för östersjöregionen

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Danish German Estonian English Latvian Lithuanian Polish Finnish Swedish
Period :
Date : 26/02/2018

EU:s strategi för Östersjöregionen var den första makroregionala strategin från EU som antogs av Europeiska kommissionen och godkändes av Europeiska rådet 2009.

Strategin förenar åtta EU-medlemsstater runt Östersjön, som utgör 80 miljoner invånare eller närmare 16 % av EU:s befolkning:
8 EU-medlemsstater: Estland, Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland (förbundsländerna Berlin, Brandenburg, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein).

 

Publications