Vad är EU:s makroregionala strategier?

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Polish Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 15/12/2017

En makroregional strategi i EU är en politisk ram som gör det möjligt för länder som ligger i samma region att gemensamt bemöta och hitta lösningar på problem eller bättre utnyttja sina gemensamma möjligheter (när det gäller t.ex. föroreningar, navigering, världsomspännande företagskonkurrens, osv.). Samarbetet gör det möjligt för länderna att genomföra sin politik på ett effektivare sätt än om de hade tagit upp frågorna var för sig. En makroregional strategi kan stödjas av EU-medel, inklusive de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

För att öka chanserna för att EU:s makroregionala strategier ska ha lyckat resultat måste de berörda parterna (medlemsländer, regioner, kommuner, ickestatliga organisationer osv.) basera sina åtgärder på några huvudprinciper: ett relevant partnerskap och en lämplig samarbetsmekanism, bra samordning när det gäller att genomföra relevant politik och tillhörande finansieringskällor samt en hög samarbetsanda inom och mellan länder och sektorer i makroregionen. 

More information :

Macro-Regional Strategies

Publications