Sammanhållningspolitiken stöd till tillväxt och jobb i Sverige

Ytterligare verktyg

 
Available languages : English Swedish
Period : 2007-2013
Date : 10/07/2016

Mellan 2007 och 2013 uppgick stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige till 934,5 miljoner euro.

Investeringar gjordes främst inom följande områden:

  • Forskning och innovation
  • Företagsstöd
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Transporter och energi
More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications