Sammanhållningspolitiken stöd till tillväxt och jobb i Finland

Ytterligare verktyg

 
Available languages : English Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 10/07/2016

Mellan 2007 och 2013 uppgick investeringar från Europeiska regionala utvecklingsfonden i Finland till 977 miljoner euro.

Investeringar gjordes främst inom följande områden:

  • Stöd till små och medelstora företag och stimulans till företagsproduktivitet
  • Forskning och innovation
  • Miljön
  • Energi
More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications