9 resultat som Sammanhållningspolitiken har haft i Europa: de viktigaste resultaten 2007–2013

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/10/2016

Sammanhållningspolitiken 2007–2013 genomfördes under en utmanande tid. Europa drabbades av den ekonomiska och finansiella krisen, som begränsade de
offentliga investeringarna och gjorde att de sammanhållningspolitiska medlen blev ännu mer avgörande för tillväxt och jobbskapande.

I en oberoende expertutvärdering av finansieringen under perioden 2007–2013 har det fastställts att sammanhållningspolitiska investeringar har haft positiva
märkbara resultat. Det syns i allt från jobbskapande till positiv påverkan på regionala skillnader och en ökning av BNP.

More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications