Sammanhållningspolitiken och Sverige

Ytterligare verktyg

 
Available languages : English Swedish
Period : 2014-2020
Date : 03/03/2014

Under perioden 2014–2020 kommer Sverige att hantera elva operativa program inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Av dessa får åtta regionala program stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), ett nationellt program får stöd från ERUF och ett program får stöd från Europeiska socialfonden (ESF). Dessutom kommer det att finnas ett nationellt flerfondsprogram om lokalt ledd utveckling (LLU) som får stöd av ERDF och ESF

Hur mycket kommer EU att investera i Sverige (2014–2020)?

Under perioden 2014–2020 har Sverige tilldelats totalt omkring 2,1 miljarder euro (aktuella priser) inom ramen för sammanhållningspolitiken:

  • 1,51 miljarder euro tilldelas mer utvecklade regioner (alla).
  • 207 miljoner euro tilldelas de norra glesbefolkade områdena (Övre och Mellersta Norrland).
  • 342,3 miljoner euro tilldelas målet Europeiskt territoriellt samarbete.
  • 44,2 miljoner euro tilldelas Norra Mellansverige, Östra Mellansverige och Skåne/Blekinge för sysselsättningsinitiativet för unga.
  • Ett flerfondsprogram för lokalt ledd utveckling (LLU) kommer att stödjas från ERUF med 8.5 miljoner euro och från ESF med 8.3 miljoner euro.

Av dessa står ESF i Sverige för minst 730 miljoner euro. Den faktiska andelen bestäms med utgångspunkt från de specifika utmaningar som landet står inför inom de områden som ESF omfattar.

More information :

Cohesion Policy achievements and future investments

Publications