Vägledning om metoderna för kostnads–nyttoanalyser

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/01/2006

Målet med detta dokument är att ange en rad praktiska regler som skall leda till mer enhetlighet och stringens i kommande kostnads–nyttoanalyser för ansökningar till ERUF och Sammanhållningsfonden och därigenom till ett bättre underbyggt beslutsfattande.

Det är avsett för förvaltningsmyndigheter som beställer kostnads–nyttoanalyser eller utför dem internt. Det är dock inte avsett som en handbok för hur kostnads–nyttoanalyser skall genomföras.

I arbetsdokumentet förtydligas några av de allmänna principerna för kostnads–
nyttoanalyser och förfarandet för att fastställa EU-bidrag till alla slags projekt. Det utgår från erfarenheterna av projektbedömningar under tidigare programperioder, samtidigt som de nya bestämmelserna för 2007–2013 beaktas.

More information :

Evaluation

Publications