Min region, mitt Europa, vår framtid: Sjunde rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 09/10/2017

Efter de dubbla lågkonjunkturerna år 2008 och 2011 har EU:s ekonomi nu vänt uppåt igen. Krisen slog hårt mot nästan samtliga medlemsstater, vilket fick den långsiktiga trenden av minskade skillnader i BNP per capita mellan medlemsstaterna att stanna av. När ekonomin nu börjat återhämta sig har dessa skillnader dock börjat krympa igen. Tillväxt sker överallt, och tillväxttakten är högre i de länder där BNP per capita är lägre.

De första tecknen på att skillnaderna är på väg att minska märks också på regional nivå i hela EU. Från år 2008 och framåt ökade de regionala skillnaderna i fråga om sysselsättning och arbetslöshet, precis som de gjorde när det gäller BNP per capita. År 2014 började skillnaderna i sysselsättning minska, vilket även skillnaderna i BNP per capita började göra under 2015. Trots det har många regioner fortfarande en BNP per capita och en sysselsättningsgrad som ligger under de nivåer som rådde före krisen.

Mellan 2000 och 2015 började BNP per capita i många mindre utvecklade regioner att närma sig EU-genomsnittet genom snabbare produktivitetstillväxt, men arbetstillfällen försvann. Tillverkningsindustrin i dessa regioner har till största delen uppvisat goda resultat, vilket har hjälpt företag att konkurrera både inom den inre marknaden och på världsmarknaden. För att säkerställa att deras konvergens fortsätter måste dessa regioner röra sig uppåt i värdekedjan mot verksamheter vars innehåll är mer högkvalificerat, tekniskt och innovativt, i synnerhet eftersom globaliseringen och den tekniska utvecklingen snabbt kan undergräva deras ekonomiska resultat.

More information :

Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications